CHU VI SCIIS ?

22 octobre 2010

 

 

CHU VI SCIIS CHI TION ?

 

Chu vi scias ke, che la vera realeco, la morton estas mekanismo kiu permesas al ni veran regeneracion je la vivo el chia estulo? Jes, vere la vivo bezonas esti reflektita chia momento, kaj oni mortas, por permesi ian rekreadon. Ni ne estas en la mondo, sed, reale la vivo bezonas esti refreshigata chia momento, kaj oni mortas, por rekrei ghi. Ni ne estas en do, sed, reale estas la mondo kiu trovighas che ni. Ni ne estas che nia animo, sed estas nia animo, kiu estas che ni. Kiam oni mortas, oni iras nenie. Jes, la morto estas kiel shangho de kanalo el ia televidilo auh radiofono. La rompajho inter la vivo kaj la morto estas pura iluzio. Por ke ni povu subteni nin dum la vivo, ni devas morti. Ni ne devas konsideri la morton kiel iu malamiko, char ni dependas de ghi ekde la matrina ventro. Je chia nivelo el la ekzistado, oni naskighas kaj oni mortas chia momento, lauh la ekzistado el chiu estulo. Cxu vi scias ke en unikan uniecon la kontrauhajn unighas tute ? Jes, nia korpo kaj la Universo havas saman compostajhon. Estas tra homo ke la Universo vivas kaj spiras. Ni estas iu esprimado el chiu kiu pasas monde. La forta el konservado trovighas che ni. La Universo estas viva, kaj plene je subjektiveco, sed, kiu, malfeliche ni ne povas kompreni.

 

Al vi sincere. ZORGATO DE LA la mon MUZOJ.

LA DANĜERO DE NATIŜIVITOJ

15 septembre 2012

                                                            LA DANĜERO  DE  NATIŜIVITOJ

 

Ĉu vi sciis ke la regionon plej inklinajn al la disvolviĝo de kanceraj tumoroj en la brusto, estas ĉiam proksimaj de akseloj? Nu, do, sciu ke la precipajn kaŭzojn de mamkancero estas pro la ofta uzo de antiŝvitoj. Kaj, bedaŭrinde, la plejmulto de la produktoj kiuj estas en la merkato, estas iu kombino de anti-transpiroj kaj des-odoroj. Do, ĝi estas tre konsilinda kontroli la etikedon antaŭ ol aĉetado. Se en la etiketo estas skribita ne-bonodora… tiam vi povas aĉeti, sed se sur la etiketo estas skribita ante- .. bonvolu. mi petas vin, ne aĉeti. Nu, vi devus scii ke la problemon estas ke la koncentriĝo de toksinoj ĝenerale, ĉiam kaŭzas la mutacio de ĉeloj, kiu bedaŭrinde preskaŭ ĉiam devenas kanceroj. Kaj kio estas la kialo? Nu, estas ke la homa korpo havas kelkajn areojn kie toksinoj povas esti forigitaj, kiel – malantaŭ la oreloj, malantaŭ la genuoj, la regionoj de la ingvenoj kaj akseloj. Kaj, kiel vi scias, toksinoj estas forigitaj trae transpiroj. Tial ni devas scii ke la anti-transpiroj malhelpas la ŝvitojn, kaj per tio deteni la korpon por forigi toksinojn. Kiam la ŝvitoj ne eliĝas, la toksinoj deponas en limfajn glandojn kiujn estas sub la brakoj. Kaj ĝuste plejofte je brustaj tumoroj el kanceroj el la brustoj, ĉiam aperas en la supra zono de la brusto, precize kie estas la glandoj.

La koncervantoj uzataj en kosmetiko penetri la korpon, kaj por suferi homina hormono kontribuas grande en la disvolviĝon de mamkancero. Nia korpo bezonas liberigi toksinojn, sed, bedaŭrinde, antitranspirantaj ne permesas liberigi ilin tra transpiroj. Kaj dum ni estas malhelpataj eliro, ili estas retenitaj en la gangliojn glandojn, farante ĝin danĝeran aliancanon en kancero disvolviĝo. La depilodoj de akceloj kaj la uzo produkto kontribuas multe al ĉi tio. Malgrandaj lezoj, derivitaj de konstantaj razadoj, faras ke la kemiajn komponantojn gajni pli penetradon potencon, kaj fariĝis eĉ pli malutila. Nu, vi bezonas esti pli selekta en la elekto de la produktoj, kaj memoru, ke vian korpon estas kreita por agi nature, ekzemple, la akto je ŝviti, kaj vi devas neniam modifas la itineron de vivo.Havanta iujn naturajn zorgojn, bonvolu daŭrigi investi en vian sanon, ĝuante sufiĉe kaj kredu mi, via korpo estos ĉiam bela sen nature neglekti ĝin.

 

                                                                                    —————————–

 

 

SINCERE  AL VI:     ZORGATO  DE  LA  MUZOJ.

 

LES DANGERS DESANTISUDORIFIQUES

15 septembre 2012

 

                                                           LES DANGERS  DES  ANTISUDORIFIQUES.

 

Saviez-vous que la région la plus propice au développement de tumeurs cancéreuses dans la poitrine, est toujours proche des aisselles? Eh bien, alors, sachiez que la principale cause du cancer du sein est due à la fréquente utilisation d’anti-transpirant. Malheureusement, la plupart des produits se trouvant au marché sont, le plus souvent, une combinaison d’anti-transpirants et déodorants. Donc, il est conseillé de bien vérifier l’étiquette avant d’effectuer l’achat. Si sur l’étiquette est écrit: DÉSODORISANT .. alors vous pouvez acheter, mais si sur l’étiquette est écrit: ANTI-DESODORISANT .. s’il vous plaît, ne l’achetez pas. Eh bien, vous devriez savoir que le problème est que la concentration des toxines en général, toujours cause la mutation des cellules, ce qui malheureusement presque toujours origine le cancer. Et quelle est la raison? Eh bien, c’est que le corps humain possède quelques zones où les toxines peuvent être éliminées, telles que: derrière les oreilles, derrière les genoux, l’aines et les aisselles. Et comme vous le savez peut-être, les toxines sont éliminées par la transpiration. Par conséquent, nous savons que l’anti-transpirant évite la transpiration, et inhibe ainsi l’organisme d’éliminer les toxines. Quand elles ne sont pas sorties par les sueurs, les toxines se déposent sur les glandes lymphatiques qui sont sous les bras. Et, précisément, la plupart des tumeurs concéreux du sein, apparaissent dans la zone supérieure de la poitrine, précisément là où il y-a des glandes.

Les conservateurs utilisés dans les produits cosmétiques pénètrent dans le corps, et en soumettant à une hormone féminine, ils contribuent grandement au développement du cancer du sein. Notre corps a besoin de libérer les toxines, mais, malheureusement, les antitranspirants ne permettent pas le rejet par la transpiration. Et comme ils sont empêchés de sortir, ils sont retenus dans les ganglions lymphatiques, ce qui en fait un allié dangereux dans le développement du cancer. La dépilation des aisselles et l’utilisation des produits contribuent grandement pour le developpement du cancer des seins. Notre corps a besoin de liberer les toxines à travers la transpiration. Et au fur et à mesure qu’ils sont empechées de sortir, elles restent retenues dans les glandes lymphatiques, et ainsi elles deviennent une aliée pour le developpement du cancer. Oui, la dépilation des axiles et l’usage du produit contribue beaucoup pour son developpement. Des petites lésions, issues de rasage constante, contribuent aussi grandement pour son developpement. Effectuez les composants chimiques gagnent plus de puissance de la pénétration, et de devientr encore plus dommageable. Eh bien, vous avez besoin d’être plus sélectif dans le choix des produits, et il ne faut pas oublier que votre corps a été créé pour agir naturellement, par exemple, l’acte de la transpiration et vous ne devriez jamais modifier la voie d’une vie. S’il vous plaît, en continuant à investir dans votre santé, vous allez jouir toujours du bien-être, et votre corps va bien se passer, sans pour autant négliger le naturel.

                                                                              **********

 

Sincerement, je suis:  LE  PUPILLE  DES  MUSES.

 

O PERIGO DE ANTI-TRANSPIRANTE

15 septembre 2012

 

O PERIGO DE ANTI-TRANSPIRANTES.

 

Porventura sabia que a região mais propensa para o desenvolvimento de tumores cancerígenos no peito, é sempre perto das axilas?

 Pois, então, fica sabendo que a principal causa do cancer da mama é devido ao frequente uso de anti-transpirante. Infelizmente a maioria parte dos produtos que se encontram no mercado, são na uma combinação de anti-transpirantes e de desodorizantes. Portanto é muito aconselhável de verificar bem o rótulo, antes de efectuar a compra. Se no rótulo se encontra escrito: DESODORISANTE.. então pode comprar, Porém, se no rótulo está escrito ANTE-DESODORISANTE.. por favor, não compre.

 Pois, devem saber que o problema é que a concentração das toxinas, em geral, sempre provocam a mutação das células, que infelizmente quase sempre origenam o câncer. E qual é a razão? Pois, é que o corpo humano possui poucas zonas por onde as toxinas podem ser eliminadas, tais como – atrás das orelhas, atrás dos joelhos, a região das virilhas e as axilas. E como, devem saber, as toxinas são eliminadas com a transpiração.

 Pois, devemos saber que os anti-transpirantes evitam a transpiração, e por conseguinte inibem o corpo de eliminar as toxinas. Quando os suores não saiem, as toxinas depositam-se nas glâdulas linfáticaws que se encontram debaixo dos braços. E precisamente a maioria parte dos tumores cancerenes dos seios, aparecem no quadrante superior da zona da mama, precisamente lá onde se encontram as glândulas.

 Os concervantes utilizados em cosméticos, penetram no organismo, e ao passar por hormónio feminino contribui grandemente no desenvolvimento do câncer de mama. O nosso corpo precisa liberar as toxinas, mas, infelizmente, os antitranspirantes não permitem a liberação através da transpiração. E à medida que são impedidas de saír, elas ficam retidas nas glândulas linfáticas, tornando-se um perigoso aliado no desenvolvimento do câncer. A depilação das axilas e o uso do produto contribuem imensamente para este facto. As pequenas lesões, derivadas da constante depilação, fazem com que os componentes químicos adquirem mais poder de penetração, e tornam-se ainda muito mais nocivos.

Pois, é preciso ser mais selectivo na escolha dos produtos, e lembre-se que seu corpo foi criado para agir de forma natural, como, por exemplo, o acto de transpirar e nunca se deve modificar a rota natural da vida.Tendo alguns cuidados, queira continuar a investir em sua saude, desfrutando de bem estar, terá seu corpo belo,  e sem naturalmente  dele se descuidar.

                                                                                             X  X  X

Sinceramente,sou  O  PUPILO  DAS  MUSAS.

 

KIEL ĈESIGI FUMI?

20 août 2012

 

 

KIEL  ĈESIGI  FUMI?

Kara Leganto,  

La fumantoj asertas ke fumi, donas pli da energio kaj pli da kuraĝo. Tra tiuj asertoj, oni vidas ke la cigaredojn havas, sen dubo, stimulan efikon, sed kiam oni praktikas sportojn, manĝante sana, dormante bone dum la nokto, estas fakte mezuroj kiuj donas pli bonan fordonon en ĉiutagaj aktivecoj de iu persono.

La Fumantoj kutimas deklari, ke havanta cigaredon en la manoj donas al ili multe ĝojo, kaj ke la ritaj kiuj ĉirkaŭas la aktojn de fumado, kiel bruliganti la cigaredon, portas ĝin al la buŝon, aŭ nure portante ĝin al la buŝo, aŭ simple teni ĝin, revenas ĝi aŭtomata por iu ajn fumanto. Tamen, mezuras por anstataŭi ilin, tiuj kiuj tenas plumon, suĉado malmolaj karameloj, aŭ realigi manlfaritan aktivecon, kiel pentrarto, kudri, ktp, povas esti sufiĉe utila.

Vidu kiel estas la profitoj, kiam oni forlasis fumadon, por tiuj kiuj diras ke fumi reduktas streson. En ĉi tiu kazo oni devas memori ke estas aliaj manieroj por redukti streson, ekzemple, praktikante fizikajn aktivecojn, muzikon, iun bonan banon, vojaĝante, legante bonan libron, kaj tiel multaj aliaj de la varo.

Tiuj kiuj diras: < Mi estas toksomaniulo, devas memori ke la traktado de dependerco de nikotino, povas esti traktata kun iu kuracisto. Por tio, vi bezonas serĉi medicinan atenton. La plej gravaj estas provi malpliigi la nombron da cigaredoj fumataj. Kiam vi prenas kafejon, trinkante likvoron, kiam vi parolas al la telefono, ktp, vi devas, kia ajn estas la prezo, eviti fumi.

Dome vi devas forigi la tindrujon kaj cindrujon. Vi devas demandi al amikoj kiuj li ne fumas ĉirkaŭ vi, kaj nek ene de la domo. Havanta fumantaj kiu dividas kun vi ĉirkaŭanta hejma, vi bezonas konvinki ilin por deteni fumi, kaj ankaŭ por ne fumi en la domo. Estas necesa memori el la profitoj kiam ili haltas je fumi.

Ni ĉiuj scias ke fumi estas malutila al la sano. Iuj fidinda datumo ni pruvi kiom estas danĝera la cigaredo. Por ĉiu jaro, pli ol 200.000 personoj mortas pro tabako dependeco. ĉirkaŭ 10 personoj mortas ĉiutage pro cigaredo konsumo. Feliĉe, ke iuj mezuroj jam prenitaj, kun leĝoj kiujn malpermesas la konsumon endome. Kaj tiu iniciato, donas bonajn rezultojn. Atendas ne nur plibonigi la kvaliton de vivo de la individuo fumanto, sed de tuta socio. Sekve, ni devas preni en konsideron, ke fumado estas ne nur iu atitide individuo, sed ankaŭ sociaj. Ĉar, kiam ili peri la fumo etendas, ĝi estas aspirita de aliaj, kaj ĉar ĝi estas malutila je pli ol la fumanto mem. Lasi fumi havas multajn avantaĝojn al la vivo de la fumantoj, kaj ankaŭ el iliaj familioj. Kara leganto, lasanta je fumi, nur profiti lian vivon, sed ankaŭ al aliaj personoj vivantaj ĉirkaŭ vi. Kalkuli kiom personoj vi povas savi, kiam vi ĉesi je fumi. Tial vi povas savi ĝui tian rabatojn interrete, vojaĝoj, elkonduki vian familion al agrabla restoracio aŭ eĉ kial ne, la traktado en salono. Sekve jam pravigis elspezado por ke elspezado doni el sia propra sano kaj tiujn de siaj kunuloj.

 

                                                                  **************************

 

Sincere al vi,  ZORGATO  DE  LA  MUZOJ.

COMMENT ARRETER DE FUMER?

20 août 2012

 Comment arrêter de fumer.

Les fumeurs affirment que le tabagisme leurs donne plus d’énergie, et plus d’encouragement. À travers ces déclarations, on voit que la cigarette a sans aucun doute, un effet stimulant. Toutefois, lorsque l’on pratique des sports, et avoir une alimentation saine, bien dormir la nuit, sont en fait des mesures qui donnent des meilleures performances, dans les activités quotidiennes d’une personne. On a également déclaré que les fumeurs ont tendance à tenir la cigarette entre les doights, pour leur donner beaucoup de plaisir, et les rituels qui entourent l’acte de fumer, comme allumer une cigarette, le lever à la bouche, ou tout simplement obtenir ce qu’il devienne automatique pour tout fumeur. Toutefois, les mesures visant à les remplacer, comme empoigner une plume, sucer des bonbons, ou pratiquer une activité manuelle, comme la peinture, la menuiserie, la couture, etc, peuvent être très utiles. Voyons quels sont les avantages, lorsque vous arrêtez de fumer, et pour ceux qui disent que fumer réduit le stress, et dans ce ca, il faut se rappeler qu’il ya d’autres façons de réduire le stress, par exemple, la pratique d’activités physiques, de la musique, une bonne douche, les voyages, la lecture d’un bon livre, et bien des autres choses très agreables.

Pour ceux qui disent qu’ils sont déjà viciés, ils doivent se rappeler que le traitement de la dépendance à la nicotine, peut être traitée avec des certains médicaments. Et pour cela, il faut consulter, le plus tôt possible, un médecin. Le plus important est d’essayer de réduire le nombre de cigarettes fumées pendant la journée. Lorsque vous êtes en train de boire du café, boire de l’alcool, quand vous êtes au téléphone, etc, vous devez, coûte que coûte, éviter de fumer.

Ayant des fumeurs qui se trouvent toujours avec vous à la maison, il est nécessaire de chercher à les convaincre, qu’ils ne doivent pas fumer dans la maison. Vous devez aussi penser à profiter des avantages lorsque vous vous arrêtez de fumer.

Nous savons tous que fumer est très dangereux pour la santé. Certaines données fiables, nous montrent comme le danger des cigarrettes est nuisible. Pour chacun des exercices, environ 200.000 personnes meurent à cause de la dépendance du tabac. Environ 10 personnes meurent chaque jour à cause de la consommation des cigarettes. Heureusement que certaines mesures ont déjà été prises, avec des lois qui interdisent à l’intérieur, la consommation à l’intérieur des restaurants. Et cette initiative donne déjà de très bons résultats. Et cela devrait non seulement améliorer la qualité de vie des fumeurs eux-mêmes, mais aussi de toute une société. Par conséquent, nous devons prendre en considération, le fait que fumer n’est pas seulement une atitude individuelle, mais elle est aussi social. Car, quand vous procurez à fumer, la fumée aussi est inhalée tant par le fumeur lui-même comme par d’autres personnes. Cesser de fumer a de nombreux avantages dans la vie des fumeurs et de leurs familles. Cher lecteur, cesser de fumer bénéficie beaucoup la vie des personnes. Calculez combien vous pouvez économiser en cessant de fumer. Par conséquent, laisser de fumer contribue non seulement pour votre santé, mais aussi pour la santé de ceux qui vivent autour de vous.

 

                                                      *****************************

 

Avec mes sinceres salutations, je suis:  LE  PUPILLE  DES  MUSES

 

COMO PARAR DE FUMAR.

20 août 2012

 

COMO  PARAR  DE  FUMAR.

 

Os fumadores alegam que fumar dá mais energia, e também mais ánimo. Através destas declarações, vê-se que o cigarro exerce , sem dúvida nenhuma, um efeito estimulante. Entretanto, quando se pratica desportos, ter uma alimentação saudável, dormir bem à noite, são realmente medidas que dão um melhor desempenho nas actividades quotidianas das pessoa.

 

Os fumantes costumam também declarar, que ter o cigarro nas mãos dão-lhes muito prazer, e que os rituais que cercam o acto de fumar, tal como acender o cigarro, leva-lo à boca ou simplesmente segura-lo, tornam-se automáticos, para qualquer fumante. Porém, medidas para substitui-los, tais como segurar uma caneta, chupar balas, ou praticar uma actividade manual, tal como pintura, carpintaria, costurar, etc, podem ser assaz uteis.

 

Vejamos quais são os benefícios quando se deixa de fumar, sobretudo para aqueles que dizem, que fumar reduz estresse, e neste caso deve-se lembrar que existem outras maneiras de diminuir o estresse, como por exemplo, praticar actividades físicas, ouvir música, um bom banho, viajar, ler um bom livro, e mais outras coisas do género.

 

Por aqueles que dizem, estou viciado, devem-se lembrar que o tratamento da dependência da nicotina, pode ser tratada com certos remédios. E para isto é preciso procurar um médico.

 

O mais importante é de tentar diminuir o número de cigarros fumados em cada dia.

 

Quando estiver a tomar o café, beber bebidas alcóolicas, quando se encontra no telefóne, etc, é preciso evitar, custe o que custe, de fumar.

 

Havendo algum fumante que divide consigo o ambiente doméstico, é necessário convence-lo que imterrompe o tabagismo, e de não fumar dentro da casa. – Também é necessário se lembrar dos benefícios que desfrutará , quando cessar de fumar.

 

 

 

Todos sabemos que fumar é prejudicial à saude. Alguns dados fiáveis nos demostram quão perigoso é o cigarro. Pois, anualmente, cerca de 200 mil pessoas morrem devido à dependência do cigarro. Cerca de 10 pessoas morrem diariamente por causa do consumo do cigarro. Felizmente que algumas medidas já estão sendo tomadas, como as leis que proibem o consumo em locais fechados. E a tal iniciativa está dando bons resultados. Espera-se não só melhorar a qualidade de vida do indivíduo fumante, mas de toda uma sociedade.

 

Pois, devemos tomar em consideração, que fumar não é somente uma atitide individual, mas também social. Pois, a fumaça quando se espalha, é inalada por outras pessoas, e as causa pois prejudícios mais do que o próprio fumante.Deixar de fumar traz muitas vantagens à vida dos fumantes e das suas próprias famílias.

 

Caro leitor,

parar de fumar somente traz vantagens à sua vida. Calcule o quanto você poderá economizar quando deixar de fumar. Pois, consegue poupar para aproveitar, por exemplo os descontos na internete, para viagens, levar a família para um bom restaurante ou até mêsmo porque não, um tratamento num salão de beleza. Pois, qualquer gasto assim é mais justificado de que gastando para dar cabo da sua própria saúde e da saúde dos seus companheiros.

 

 

                                                                       ********************

 

Com as minhas sinceras saudações, sou sempre:    O PUPILO DAS MUSAS

 

SENPACA DORMO.

5 août 2012

 

 

SENPACA DORMO

 

Kiel ni scias, preskaŭ ĉiuj personoj kutimas multaj fojoj, havi tre maltrankvilan dormon dum la nokto. Sed kio povos kaŭzi perturbojn dum dormado? Ankaŭ oni scias ke malordojnpovas dividi en tri kategoriojn. Ili estas: dissomnioj, parasomnias kaj psiquiatrikaj malordoj aŭ neurológikaj originoj. Malgraŭ tio, la agitata dormo ne estas danĝera, sed la malforteco ke ili originas povas kaŭzi la kapablecon je fragili la pacienton, kaj fari ĝin pli vundeblan, estu tiel fizika kiel psikologia. Sendormeco estas kutime la kaŭzo de sendormeco psikologia deveno. Ĝi ankaŭ povas havi eksteran sendormecon, rilate al ŝanĝo en la paciento kutima medio, kaj ankaŭ alteca sendormeco, povas okazi post subita transiro de malalta altitudo. Ankaŭ oni scias ke malordajn dormojn estas kaŭzitaj de la kuraciloj, kaj ankaŭ pro la supermezura konsumado de alkoholo. Ankaŭ oni devas scii ke la ripetojn je interrompoj de dormo, dum la nokto, povas kaŭzi ankaŭ parasomniojn. Parasomnioj estas kutime konsiderata kiel normalan ĉe la infanoj, sed povas esti malnormala por adoltoj. Ili povas ankaŭ kaŭzi noktajn teruraĵojn, noktan malmoderecon, dorman apneon kaj grincantajn dentojn dum la nokto.

 

Sincere al vi:  ZORGATO DE LA MUZOJ.

5 août 2012

 

 

 

DES SOMMEILS AGITÉS

 

 

 

Comme il est de notre connaissance, presque tout le monde arrive, de fois, d’avoir des sommeils très agités pendant la nuit. Mais qu’est ce qui peut nous provoquer des sommeils pleins de troubles? Aussi, il faut savoir que les troubles du someil peuvent être divisés en trois catégories. Elles sont: les dyssomies, les parasomnies et les troubles d’origine psychiatrique ou néorologique. Malgrès que les sommeils agités ne sont pas très dangereux en eux-mêmes, mais la faiblesse qu’ils sont capables de provoquer, sont capables de fragiliser le patient, et le rendre plus vulnérable, soit tant sur le plan physique que sur le plan psychologique.

 

 Généralement les insomnies sont à l’origine des insomnies d’origine psychologique. Aussi il peut avoir des insomnies extérieures, liées à un changement de l’environnement habituel du patient, et aussi des insomnies d’altitude, pouvant ariver après un brusque passage de basse altitude. Aussi il faut savoir qu’il y a les troubles du sommeil provoqués par la prise des médicaments, et aussi à cause de la consommation très excesive d’alcool. Aussi il faut savoir que les interruptions répétées de sommeil durant la nuit, peuvent provoquer

 

les parasomnies. Généralement les parasomnies sont considérées normales chez les enfants, mais peuvent devenir pathologiques pour les adultes. Ils peuvent aussi provoquer les terreurs nocturnes, l’incontinence noctorne, l’apnée du sommeil et le grincement des dents dans la nuit.

 

 

Avec  mes sinceres  salutaions,   LE  PUPILLE  DES  MUSES.

 

SONOS AGITADOS.

5 août 2012

 

SONOS   AGITADOS

 

 Como é do nosso conhecimento, quase todas as pessoas costumam ter muitas vezes, sonos assaz agitados durante a noite. Mas o que pode causar distúrbios do sono durante a noite? Além disso, é notório de que os transtornos do sono podem ser divididos em três categorias. São eles: dyssomnias, parassonias e distúrbios psiquiátricos de origem neurológica. Apesar de que os sonos agitados, não são perigosos em si mesmos, mas a fraqueza que podem causar são capazes de fragilisar o paciente e torná-lo em consequência, mais vulnerável, tanto física como psicológicamente. A insônia é geralmente a causa da insônia psicológica. Pode também haver insónia externa, relacionada com uma mudança no ambiente habitual do paciente. Também a insónia de altitude, pode acontecer após uma transição súbita de baixa altitude. Também devemos estar cientes de que os distúrbios do sono são muitas vezes causados pelos medicamentos, e também por causa do consumo muito excesivo do alcool. Também deve-se estar ciente de que as repetidas interrupções do sono, durante a noite, podem causar parassónias. As parassónias são geralmente consideradas normais em crianças, mas podem se tornar patológicas para com os adultos. Elas também podem causar terrores noturnos, incontinência noctorna, apnéia do sono e o ranger de dentes durante a noite.

 

Sinceramente sou,  O PUPILO DAS MUSAS.

Bonvolu Profiti viajn inspiradojn

18 juillet 2012

 

 

KARAJ  LEGANTOJ.

 

En la vivo, kiel verŝajne vi devas scii, kelkfoje ni devas rekoni, kaj por la profiton de interesataj personoj, incidentoj kiuj okazas en nia ĉiutaga vivo, taga rutino, eble, kelkfoje, de malmulta graveco, kiu ofte okazas, estu izolita aŭ simultane povos provoki sublimajn momentojn de inspiro, kaj kiu se ne uzataj, ili povas malaperi rapide, kaj neniam aperi. Kredu min, kara leganto, multaj homoj faras, ambaŭ en ŝatokupoj kiel en artan, kaj socian krom aeron. Karaj legantoj, kiam tiu okazas, ĝi estas do necese tuj kapti la momenton de inspiro, por gravuri ĝin. Se vi estas pentristo, bonvolu kuri rekte al la kadro jam preta, kaj provu plenumi sian inspiron, aŭ, baldaŭ, serĉu sian inspiron, aŭ loku en vian komputilon kaj metis pli da postenoj je via blogo. Kaj, tial, tiuj enhavoj renkontos multajn konatajn personojn kaj ankaŭ nekonatajn. Ĉiuj ĉi estas ŝanco por doni plezuron kaj transdoni al aliaj, tiel je nia vivo kune, kaj kiel tiuj kiuj ne estas. ktp, ktp Do, kara leganto, estas tiom da aferoj kiuj ni povas fari kaj doni kontentigon al aliaj personoj. Ekzemple: pentraĵoj, kaj aliaj sonĝoj, kaj fantazioj; blogo kun novaĵoj, informoj, komentoj, kaj iuj eroj kiel: blogoj, informoj, komentoj, kaj multaj aliaj, kiel kulturo, scienco, teknologio, justeco, civitaneco, religio kaj multaj aliaj aĵoj, kiuj povas helpi nin forte por la ricxeco de nia ĝenerala kulturo. Vi povas ankaŭ dividi siajn emociojn kaj stimuli siajn sentojn, tiel kiel: kulturo, bona maniero je paroli pri pentrarto, muziko, grafikaj artoj kaj grafikaj desegnoj, kino, ktp, kaj ktp.

 

Jes, karaj legantoj, estas granda plezuro, kiam ni faciligas la vivon el aliaj personoj, konataj aŭ nekonatj, la ĝojo je vivi gaje, kaj kun kontentige, kiam ili povos profiti el niaj inspiraĵoj, kiuj estas iu dia favoreco.

                                                                                        *****************

 

Sincere al vi, mi estas:    » ZORGATO DE LA MUZOJ. « 

12345...16