KIEL INTERPRETI LA OKAZAJXOJN EN LA MONDO?

 

KIEL INTERPRETI LA OKAZAJXOJN  EN LA MONDO?

 

Kiam ni konsideras la vortojn el Jesuo Kristo trovigxantanj en Mateo 24:1-8; Luko 21:10-11, ni vidas ke Li diras ke la finajxo el  la sistemo el ajxoj estus markata por la militoj, manka el nutrajxoj, epidemioj kaj tertremoj.

Ekde 1914, la homaj vivoj estis ruinigataj pro militoj inter nacioj, kaj inter etniaj grupoj, multaj fojoj pro interveno el nomitaj klerikoj en la politiko, kaj nun pro  gxeneraligataj atakoj el maometanaj  teroristoj.

Malgraux ke la epedemio estas la parto el signo donita por Jesuo. Post la Unua Monda Milito, la epidemio je hispana gripo, falcxis la vivon el pli ol 21 milionoj da personoj.  Malsimile el plagoj kiuj ruinigis specifajn areojn je estinta, tio epidemio atingis ( trafis ) naciojn el tuta Tero gxis la malproksimaj insuloj . La AIDS ( La Akirinta Imuno Deficita Simptomaro ) – disvastiigas tra la tuta globo, kaj skurgxoj kiel la tuberkulozo, la malario, la blindeco el rivero, kaj la malsana el ulcero dauxrigas cxe landojn en plivastigxo.

Oni raportas ke cxiajn jarojn okazas dekoj el miloj el  tertremoj  je variaj intensecoj. Estas ofte informoj je
tertremoj cxe grandaj centroj el logxantaroj. Ankaux  la  Biblio antauxdiris :

“ 2TI 3:1 Sed sciu, ke en
la lastaj tagoj venos dangxeraj tempoj.

2TI 3:2 Cxar homoj estos
sinamantaj, monamantaj, fanfaronemaj, arogantaj, insultemaj, malobeemaj al
gepatroj, sendankaj, nesanktaj,

2TI 3:3 neparencamaj,
nepacigeblaj, kalumniemaj, nesinregantaj, malmildaj, ne bonamantaj,

2TI 3:4 perfidemaj, pasiemaj,
ventoplenaj, plezuron amantaj pli ol Dion. ( 2TI 3:5  havante sxajnon de pieco, sed neinte gxian
potencon; de cxi tiuj ankaux vin forturnu.) ”

 

Cxu vi ne interkonformigas ke ni vivas en  kritikaj tempoj, malfacilaj por manregxi?  Cxu oni observas  ke multajn el la personoj estas amantaj el siaj propraj personoj, amantaj el mono kaj motivataj por orgojlo? Kiu refuzas ke la mondon estas plena el personoj postulemaj, sed nedankemaj,  kaj inklinaj al mallojalaj akordoj?

Ni rimarkas ke la mondo estas plena el postulemaj personoj, sed nedankemaj, neniam inklinaj al al interakordoj,  kaj mallojalaj. Cxu vi rimarkis ke la malobeon al la gepatroj, kaj granda manko el amo
grandigis vertigxodone,  ne sole en kelkaj lokoj, sed, jes,  cxirkaux  la tuta terglobo?

Sendubo, vi jam rimarkis ke ni vivas  en iu mondo ebriigata el amo por plezuroj, sed sen amo al la boneco. Kaj ankaux  cxu -ke – la Biblio priskrisbas la sintonadojn kiujn superregis cxe lastajn tagojn?

Cxu ni bezonas pliajn da pruvoj por identigi la tempon en kiu ni vivas?  Jesuo ankaux antaux diris ke cxe la lastajn tagojn la bonajn novajxojn el Dia Regno estus predikataj en cxion logxatan Teron. ( Mateo 24:14 ). Nun mi demandas: Cxu tio nun estas plenumitaj?

Tamen, malgraux cxiuj ajoxj kiuj nin rondiras, Jesuo Kristo, tamen, lasas nin scii,  ke cxe la lastajn  tagojn estos predikataj la Bonan Novajxon je  Regno el Dio, en cxiujn partojn el la Tero, donanta tiel la eblecon  ke multajn
personojn sercxu la vojon kiu donas la veran pacon kaj amon en rilate al Dio kaj al homoj.

Laux mia vidpunto,  mi trovas ke la pli bonan libron povanta helpi nin,  por trovi, kaj ankaux havi iun veran kontakton kun Nia Kreanto, kaj tiel ankaux nia Gvidlibro estas la Sankta  Biblio, io vera Trezoro, por cxiuj mankaj homoj.

 

Kara leganto, cxu vi volas lerni senpage la biblion france?  Bonvolu kontakti  al: http://www.mondededemain.or

En angla lingvo, bonvolu
kontakti : www.TomorrowsWorld.org

En Hispana lingvo, bonvolu kontakti: www.mundoma

 

XXXXXXXXXXXX

 

Sincere al vi,  ZORGATO  DE  LA  MUZOJ.

Laisser un commentaire