KIU ESTIS LA HOMO KIU SHANGHIS LA MONDON ?

16 juillet 2011

KIU ESTIS LA HOMO KIU SHANGHIS LA MONDON?

( Kara Leganto, chi tiu artikolo estas  ankauh skribita France kaj Portugale )

Mi dedziras al vi bonan legadon.

 

La greka auhtoro Easterbrook skribis:  » Sen dubo,kiu Li donas plu da kreditajho al Klerulo el Kafernaumo estas la fakto ke Li ankorau’ konservas korojn kaj mensojn bonkore en lia mano. »

 

* * * * *

Mia amiko levighas malfrue, kaj preparas por iri al la tasko.Por legi che auhtocharo li prenas libron au revuon. Sed, antauhe sia foriro, li prenis antibiotikon, por resani iun infekton, ke multe maltrankvilighi li. Kiel ni povas vidi, sia tago komencas iom malbonon, kaj tuj li plibonigas de influon el kelkaj che konataj personoj, kiuj restis che Universala Historio.

Malsupre vi trovas kelkajn homojn kiujn shanghis la mondon, danka’al iliaj eltrovajhoj.

Jen ili:

1) –TS’AI LUN, estis oficero el la imperia kortego el Chinujo . Li estis konata kiel estanta kreinto de la procedo el fabrikado de papero, chirkau’ 105 de nia erao, permesanta tiel massen produktajhojn el papero

2) -JOHJANNES GUTENBERGO, naskighis en la urbo de Mainz, kaj vershajne la jaro el sia naskighon estis en 1398. Li inventis la unuan presmashinon, kun moveblaj presliteroj. Dank’al tiu invento, la presajho de libroj kaj revuoj farighis malkara, permesanta tiel grandan aliron al informo pri granda diverseco de temoj.

3) – MICHAEL FARADY, naskighis en 1791, Tiu angla fizikisto inventis elektrikan motoron kaj ankau’ la dinamon. Liaj malkovroj helpis elfari la elektrikan energion pli disponebla por la uzo el chiuj personoj.

4) -LOUIZ PASTEUR naskighis en Dole la 27-an de decembro 1822, kaj li mortis en Villeneuve-l’Etang, la 28an de septembro 1895. Li estis franca scientisto kaj pioniro de la mikrobiologio. Kiel ni scias, multaj vivoj estis, kaj estas ciutage savitaj en la tutan mondon, danke al la malkovro de penicilino.

5) – ALEKSANDRO FLEMINGO naskighis en 1928 che Ekoso. Li estis skoto kaj granda serchanto. Dum lia serchado li malkovris iun substancon, ke li nomighis Penicilino. Hodiau’ la antibiotikoj estas larghe uzataj por la bakteriaj infektadoj.

Kiel ni povas vidi, la eltrovajhoj sen dube kaj novigoj el kelkaj homoj ighis eble ke miliardoj da personoj havis certajn avantaghojn au’ iun bonan sanon.

Sed, malgrauh chiu, ni konas iun homon kiun malligas el chiuj homoj. Li ne estas konata pro kelkaj cientifiaj eltrovajhoj au’ medicina ekatako, kiel vi povas imagi au’ supozi.

 

 

 

LA  ATINGO DE  LIA  MESAGHO

 

La greka auhtoro Easterbrook skribis:

 » Sen dubo , kio donas plu da kreditajhjo al klerulo el Kafernaum estas la fakto ke li ankorau’ konservas korojn kaj mensojn bonkore en la mano. »

Estas vero ke la parolo havas grandan povon. Saghaj paroloj bone elektitaj, povas movi korojn, doni esperon kaj ankau’ shanghi vivojn.

Nenia homo estis plu potenca en paroloj kiel Jesuo -Kristo. Iu persono kiu auhdis Jesuon fari la faman predikon el Monto, skribis poste:  » Kiam Jesuo terminis la parolojn, la efiko estis tiel ke la homamasoj restis teruritaj tra lia modo de lernigi. »( vidu: Mateo 7:28.

Ghis nun, multaj frazoj de Jesuo estas konataj por personoj el la tuta mondo. Bonvolu vidi kelkajn ekzemplojn el frazoj plenaj de signifo.

Jen kelkajn:

. » Neniu povas esti sklavo por du sinjoroj; ĉar aŭ li malamos unu kaj amos la alian, aŭ li aliĝos al unu kaj malestimos la alian. Vi ne povas servi al Dio kaj al Mamono!  » Mateo 6:24. » Chion ajn do, kion vio deziras, ke la homoj faru al vi, vi ankau’ faru al ili; char chi tie estas la legho kaj la profetoj.  » Mateo 7:12 « .

 » Sed Jesuo, scianta ilian ruzecon, diris : kial vi min provas, hipokrituloj? Montru al mi la tributan moneron. Kaj ili alportis al liu dinaron. Kaj li diris al ili : estas kies chi tiu bildo kaj la surskribajho? Ili diris al li: De Cezaro. Tiam li diris al ili: Redonu do al Cezaro la propajhon de nCezaro, kaj al Dio la propajhon de Dio. Kaj auhdinte, il;I miris, kaj ili lasis kaj foriris. » Mateo 22:18-22.

 » En chio mi montris al vi, ke tiel laborante, vi devas helpi la malfortulojn, kaj memoru la vortojn de la Sinjoro Jesuo, kiujn li mem diris: ‘ Pli feliche estas doni, ol ricevi. » Aktoj 20:35 .

 

                                                                                              

                                                                                                 *           *           *           *           *

 

Karaj legantoj, Jesuo faris pli ol diri memorindajn frazojn. La mesagho ke li predikis estis potencaj, char ghi transsendis la veron pri Dio, Li lernigis la personojn kiel trovi la veran signifon de la vivo, kaj Li montris klare la solvon por chia homa sufero. La Regno de Dio. Lauhmezure kiel ni ekzamenu Lian mesaghon, ni vidos kial Jesuo dauhrigas konservantan milionojn da koroj kaj mensoj che liaj manoj.

Kara Leganto, Volanta koni pli pri Jesuo Kristo, mi invitas vin legi tage la Sanktan Bibklion. Mi scias kaj mi estas certa ke vi ne pentos. De tiam, mi deziras al vi bonan legadon.

Sincere al vi, mi estas,  ZORGATO  DE  LA  MUZOJ

QUEM FOI O HOMEM QUE MUDOU O MUNDO?

16 juillet 2011

QUEM FOI O HOMEM QUE MUDOU O MUNDO?

( Caro leitor, Este artigo esta também escrito em Frances e em Portugues. )

Boa Leitura.

 

O amigo levanta-se cedo e se prepara para ir ao seu posto de trabalho. Para ler no autocarro, leva um livro ou uma revista qualquer. Porém, antes de sair da casa toma antibiótico, para sanear uma infecção que está a preocupa-lo muito. Pelo que se nota, o seu dia inicia um pouco mal, e já se encontra a beneficiar da influência de algumas pessoas célebres, que ficaram na história universal.

 

Eis os nomes de alguns desses homens:

JOHANNES GUTEMBERG nasceu, segundo se pensa, em 1450 em Mayence – Alemanha. Ele inventou a primeira impressora com tipos moveis. Graças a essa invenção, a impressão de livros e revistas tornou-se mais barata, permitindo assim um grande acesso à informação e sobre grande diversidade de temas.

MICHEL FARADAY nasceu em 1791. Esse físico inglês inventou o motor eléctrico e o dínamo .As tais descobertas permitiram que a energia eléctrica tornasse mais disponível para o uso de todas as pessoas.

ALEXANDER FLEMING nasceu em 6 de Agosto de 1881 em Lochifield Agrishire na Escócia, e ele morreu em 1955 em Londres. Em 1928, este investigador escosses descobriu uma substancia antibiótica que ele deu o nome de penicilina. Hoje os antibióticos são empregados largamente no tratamento das infecões bacterianas.

 

LUIZ PASTEUR , foi um biologista francês, que nasceu em 1822 em França, e foi célebre pelos seus trabalhos sobre os micróbios. Muitas vidas foram salvas e diariamente muitas pessoas, no mundo inteiro, sao tratadas graças à descoberta da penicilina.

TS’AI LEN, foi oficial da Corte Imperial da China, e ele foi reconhecido como o criador de um processo do fabrico de papel, no ano de 105, o que permitiu a producão de papel em grande quantiade.

***** + *****

 

Pois, como é realmente do nosso conhecimento, as palavras têm um grande poder. Quando as sábias palavras são escolhidas, elas realmente podem mover corações, podem dar esperança e mudar completamente as vidas das pessoas. Também, como é do nosso conhecimento, nenhum homem foi verdadeiramente mais poderoso em discursos do que Jesus Cristo. Alguém que ouviu Jesus explanar o famoso Sermão da Montanha, tempo depois escreveu:  » Quando Jesus acabou de falar, a multidão ficou vivamente impressionada com os seus ensinamentos ». Mateus 7:28″.

Pois, até agora, muitas frases de Jesus são realmente conhecidas por pessoas do mundo inteiro. Para compa-rar a tal afirmação, queiram ver certos exemplos de ricas frases plenas de alto significado.

Ei-las:

 » Portanto, o que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles, porque isto é a Lei e os Profetas » Mateus 7:12.

 » Ninguém pode servir a dois senhores: ou não gostará de um deles e estimará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro » Mateus 6:24.

 » Mas, Jesus conhecendo-lhes a malícia, retorquiu: Porque me tentais, hipócritas. Mostra-me a moeda do imposto. Eles apresentaram-lhe um dinário. Perguntou:  » De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando isto ouviram, ficaram maravilhados e, deixando-O, retiraram-se. » ( Mateus 22:18-22 ).

 » Em tudo vos demostrei que deveis trabalhar, assim, para socorrerdes os fracos, recordando-vos das palavras que o próprio Senhor Jesus disse:  » A felicidade está mais em dar do que em receber  » Actos 20:35

Porém, como é realmente do nosso conhecimento, Jesus Cristo fez mais do que dizer frases imorredouras. Pois, a ,mensagem que Ele pregou foi assaz poderosa, por ser que explanava a verdade sobre Deus. Jesus dedicava todo o seu tempo a ensinar as pessoas a encontrarem o real significado na vida quotidiana, e também indicava, muito claro, a solução para qualquer sofrimento humano. – O Reino Eterno de Deus.

À medida que examinamos sua Mensagem, veremos por que Jesus Cristo continua a conservar milhões de corações e mentes nas suas mãos.

Caro Leitor, querendo saber mais sobre Jesus Cristo, vos aconselho a ler a Biblia Sagrada e acatar os seus ensinos. Que o Deus da paz vos acompanhe constantemente. Amen!

 

Com os meus sinceros agradecimentos, sou: O PUPILO DAS MUSAS.

 

11 juin 2011

 

LA   DECOUVERTE   DE    L’ATLANTIDE

 (  Cher lecteus, cet article se trouve aussi ecrit  en ESPERANTO  et  en PORTUGAIS )

 Oui, dans ses deux dialogues, Platon nous raconte que Solon, lors de son voyage à l’Egypte, a interrogé les Sacerdotes, et il arrive qu’un d’eux, qui vivait à Sais, à la marge du delta du Nil, lui a laissé savoir sur des anciennes traditions concernates à une guerre menée par Athena contre le peuple des Atlantes.

Selon les sacerdotes egyptiens, ce peuple vivait dans une île qui se trouvait devant les Colonnes d’Hercule, à la sortie de la Méditerranée, qui se entre dans l’Ocean. Dans le moment que les dieux partageaint entre eux la Terre, Athénas fut attribué à Athena et à l’Hefesto, tandis que l’Atlantide resta sous la domination de Poseidon.

L’île de l’Atlantide était très riche, soit par la ses flores comme aussi par ses trésors mineraux. Il y avait en abondance non seulement de l’or, du cuivre, du fer etc mais aussi de oricalque, un metal misterieux qui brillait tel que l’or. Les rois de l’Atlantide ont construit des villes très luxieuses, avec des ponts, des canaux et des passages très compliqués, qui facilitaient les commerces.

En chacune des dix circonscriptions, regnait des descendants des dix rois primitifs, fils de Posidon et de Clito. Clito était la fille de Evenor et de Leucipe. Elle a eu cinq gémeaux , et le plus agé s’appellait Atlas, qui a exercé son pouvoir sur Atlantide. Il a partagé l’île en dix territoires, et il exercait son pouvoir sur la montagne centrale. Et c’était à partir de cet endroit qu’il exerçait son pouvoir.

Les descendants d’Atlas étaient des Suzerains. Tous les ans ils se reunaient dans la capitale, où ils pratiquaient un rituel. Dans ce rituel abondait les viandes de taureaux, et ils mangeaint et buvaient les sangs des animaux immolés.

Les Atlantides ont tentaient dominer le monde , mais ils furent vaincus par les atheniens, environs neuf mil ans avant Platon. Selon Platon, les Atlantes et leur île ont disparu à jamais, submergée par un grand cataclisme.

 

Sincerement à vous,   PUPILLE   DES   MUSES

11 juin 2011

 

EL   TROVAJHO   DE   ATLANTIDO.

 

( Karaj  legantoj, chi tiu artikolo ankau’ trivighas en Franca  kaj  Portugala )

 

Lauh du el siaj dialogoj, Platono rakontis al ni ke Solonon, kiam li vojaghis al Egiptujo, li demandis la Sacerdotojn, kaj okazis ke unu el ili, kiu vidas en Sais, che delto el Nilo, diris al li, ke li sciis ke aliajn tradiciojn konsernante al iu batalo elfinitas je Atena kontrauh la popolo el Ateno kontrauh la popolo de Atlantoj. Lauh la egipta Sacerdoto, ili vivis je insulo, ke sin etendis antauh el la Kolonoj el Herkulo, en la enirejo de Mediteraneo, kiu eniras che la Oceano. Kiam la dioj partoprenis inter ili la Teron, Atena restis kun Ateno, kaj Hefesto, kaj dum la Atlantido, ghi restis sub la auhtoritato de Posidono.

La insulo de Atlantido estis multe richa, tiel estu por ghia flauhuro, tiel estu por ghiaj mineralaj trezoroj. Havis tie abunde ne apenauh oron, kupron, feron, ktp, sed ankauh tetunon, iu metalo kiu brilis kiel fajro. La reghoj el Atlantido konstruis belbrilegajn urbojn kun levpontoj, kompliktajn transirejojn , kiujn multe faciligis la defendojn de la komercoj.

En chia unu el dek cirkauhlimigoj reghis la idoj el dek primitivaj reghoj, idoj el Posedono, kaj el Klito. Klito estis la filino el Evenoro kaj el Leuhcipo. El shi naskigis kvin ghemeloj, kaj la agha nomighis Atlaso, kiu ekzercis lian potencadon sur la centra monto, kaj estis tie ke li ekzercis lian povon.

La idoj de Atlaso estis chiuj reghnestoj. Chiuj jaroj ili kunvenighis en la Chefurbo, kie ili praktikis iun ceremoniaron, kie abundis bovviandojn, kaj ili komunis, trinkanta sango el senkapigaj animaloj.

La Atlatidoj serchus konkiri la mondon, sed ili estis venkitaj de atenanoj, chirkaux nauh mil jaroj antauh Platono.

Lau’ Platono, la atlantidoj kaj la insulo malaperis por chiam, inunditaj por iu kataklismo.

 

Al vi sincere,   ZORGATO   DE   LA   MUZOJ

11 juin 2011

 

A ILHA   DA   ATLÂNTIDA.

(  Caros amigos leitores, vos deixo saber que este artigo tambem se encontra em Esperanto e em Frances. )

 

Tenho a vos dizer que segundo os dois dos seus diálogos, Platão nos conta, que segundo Solon, quando viajou para o Egípto, ele interrogou os Sacerdotes, e aconteceu que um deles, que vivia em Saís, no Delta do Nilo, lhe deixou saber sobre as antigas tradições concernentes a uma guerra levada a cabo pela deusa Atenas, no delta do rio Nilo, contra o povo da Atlântida..

Pois, segundo o Sacerdote egípcio, os atlantidas viviam numa ilha que se estendia à frente das Colunas de Hércules, logo à saída do Medeterrâneo, que se entra no Oceano Atlântico. Na altura em que os deuses partilharam entre eles a Terra, Atenas ficara a pertencer à deusa Atena, e a Efaesto, enquanto que a Atlântida ficou sob o domínio de Poseidon.

A ilha de Atlântida era grandemente rica, tanto pela sua flora como pelos seus tesouros minerais. Havia ali, em abundância, não apenas ouro, cobre, ferro, etc, etc, mas também havia oricalco, um metal misterioso que brilhava como o fogo. Os reis da Atlântida construiram explêdidas cidades com pontes, canais de passagens complicadas, que muito facilitavam a defesa do comércio.

Em cada uma das dez circunscricões, reinava os descendentes dos dez reis primitivos, filhos de Posídon e de Clito. Clito era uma donzela, que cedo perdera os seus pais, conhecidos por Evenor e Leucipe. Clito morava no montanha central da Atlântida. Poseidon teve com ela cinco pares de gémeos, e o mais idoso era Atlas, que mais tarde reinou sobre a montanha central, de onde exercia o seu poder.

Os descendentes de Atlas eram suzeranos. Todos os anos eles se reuniam na capital, onde praticavam um ritual, no qual abundavam carnes de touros e comungavam, bebendo o sangue dos animais degolados.

Os Atlantes tentaram várias vezes dominar o Mundo, mas sempre foram derrotados pelos atenienses, cerca de nove mil anos antes de Platão. Segundo Platão, os atlantes e a sua Ilha desapareceram, para sempre, submergidos por um grande cataclismo.

 

Sinceramente sou,   O   PUPILO   DAS   MUSAS.

26 mai 2011

 LA MYTHOLOGIE   GRECO – ROMAINE

( Cher lecteur, cet article se trouve   aussi ici en ESPERANTO ET  EN PORTUGAIS )

 

Le dictionnaire de la Mythologie greco-romaine maintient actuels les principes qui ont dirigést son éllaboration.

Oui, cette oeuvre est un instrument de consultation, pour les étudiants désirant sew documenter sur les figures, et les thèmes des mythologies grecque et romaine, et ausi en tant qu’un instrument d’un rapide éclaircissement des détails mysthiques.

Pour tous ceux qui dans leurs vies culturelles se trouvent avec des des scénarios, des confusions, des épisodes, des symboles, ou des références de la mythologie classique, pour la satisfaction de sa pure curiosité. Comme nous devons le savoir, la mythologie s’affirme en tant qu’une vraie science,. Et s’appui sur les disciplines telles que: psychologie, sociologie, gnosyologie, antroppologie, etc, etc. Comme nous devons le savoir, le processus d’évoliution, et l’implantation de la  » Science des Mythes  » est très claire en ce qui concerne les mythologies grecques et romaines. Comme nous devons le savoir , les mythes accomplissent dans la culture primitive, expriment dasn la culture primitive, une fonction indispensable. Oui, elle exprime, accentue et codifie la croyance; protège et renforce le moral; surveille l’éfficacité du rituel et certaines règles, pour l’orientation de l’homme. Nous devons savoir que les mythes accomplisenty dans la culture primitive , une fonmction indispensable . Oui, elle exprime, accentue, et codifie la croyance ; protège et affermi le moral, surveille l’efficacité du rituel, et aussi de ceratines règles, pour l’orientation de l’homme.

Nous devons savoir que la mythologie est la base de la réligion, employant le langage du Mythe, pour symboliser une réalité non mythologique, et aussi une manière très élévée de nécessaires connaissances.

Aussi nous devons savoir que la Mythologie est la base de la réligion, employant le langage du Mythe, pour symboliser une réalité non mythologique, et aussi une manière très élévée de necessaires connaissances.

Aussi, nous devons savoir que Freud a fait la réference de la tragedie du Roi Edipe de Sofocles, comme un exemple de la matérialisation du complexe nucléaire de la théorie psychanalitique. Oui, le Mythe est consideré, au point de vue phylogénetique, ce que le rêve est sous le point de vue phyloginétique , ce que le rêve est sous le point de vue individuel. Oui, le rêve s’explique à travers le libido colectif, Et selon M. Eliade, le mythe raconte une histoire sacrée, raconte un événement fabuleux des origines. Le Mythe est toujours une narration d’une création. Ern réalit’e , le Myrhe nous parle seulement de ce qui réelement est arrivé, et dans ce qui c’est completement manifesté. Oui, les personnages du Mythe sont toujours des êtres surnaturels. Je conseille à tous ceux qui aiment la Mythologie. De chercher le plus tôt possible, la Mythologie Greque-Romaine de Pierre Grimal. Ce livre sera toujours un compagnon pendant les heures de repos. Je vous souhaite bonne lecture.

 

Avec mes sincères salutations, Le PUPILLE DES

LA GREKA KAJ ROMA MITOLOGIO

26 mai 2011

 

 

LA GREKA KAJ LA ROMA MITOLOGIOJ.

 

( Kara Leganto, ankauh vi povos legi tiun artikolon France kaj Portugale ).

 

La vortaro el la Mitologio el grekujo kaj el romano tenas la aktualajn devenojn la principojn kiu orientis ghian ellaboran. Jes, tiu verko estas instrumento el instrukcio por la konsulto celanta al studentoj, kiuj deziras konsilighi figurojn kaj temojn pri vortfiguroj el grekaj kaj romanaj mitologioj, kaj ankauh kiel instrumento je rapida klarigo pri mistikaj detaloj. Por chiuj kiuj je iliaj kulturaj vivoj trovighanta kun scenejoj, konfuzaghoj, epizodoj, simboloj, auh pri referencoj el klasika mitologio, por la ghojo el la pura kuriozeco. Kiel oni devas scii, la Mitologio firmigas kiel veran sciencon, kaj sin apogi sur la disciplino same kiel: psikologio, socialogio, etnologio, historioj el religioj, lingvisto, gnostikismoj, antropologio, kaj tiel plu. Kiel ni devas scii, la procedo el la evoluado, kaj la enradikigo el la  » Scienco de la Mitologioj  » estas vere klara pri greka kaj roma mitologioj. Koncerne nia konado, la Mitoj plenumas che la primitivan kulturon iun nepre necesan. Jes, ghi esprimas, akcentas kaj enkodigas la kredajhojn; protektas kaj plifortikigas la moralojn; observas la efikecon el la moraloj; ghi observas la efikecon de la ceremoniaro, kaj kelkajn regulojn, por la gvidado de homo. Ni devas scii ke la Mitoj plenumas, che la primitivan kulturon, iun necesan funkcion. Jes, ghi esprimas, akcentas kaj enkondigas la kredon, protektas, kaj firmigas la moralon; observadas la efikecon el la rita, kaj ankauh certajn regulojn, la Mitologio estas la bazo de la religio, uzanta la eksprimmanieron el la Mito, por simboligi iun realecon ne mitologian, kaj ankauh iun manieron tre altaj de necesaj konajhoj. Ankahu ni devas scii ke Freuhdo faris referencon pri tragedio je Regho Edipo el Sofoklo. Kiel ekzemplo el la materialigado je kompleksa kerno el la psikanaliza teorio. Jes, Mito estas considerata, al vidpunkto el filogenetiko, tiel kiel revo estas sube de individua vidpunkto. Jes, la Mito estas konsiderata, al vidpunkto de filogenetiko, tio kio revo estas sube de individua vidpunkto. Jes, oni povas ekspliki la revon pere de la kolektiva libido. Kaj lauj S-ro Eliado, la Mito rakontas iun Sanktan Historion; ghi rakontas fabelan okazajhon el la origino.

La mito estas chiam rakonto el iu kreajho.

La Mito chiam estas rakonto el iu kreajho. Reale la Mito parolas al ni sole nur tion kion okazis, kaj pri senmanke manifestis. Jes, la personoj el la Mito chiam estas supernaturaj estuloj.

Al chiuj kiuj shatas la Mito el Greka kaj el Roma, mi konsilas al ili por serchi, sen manke, la verkon el Pierre Grimal. Kredas al mi. chi tiu verko estos reale iu bona kunulo, dum horoj el ripozo. Jes, al vi mi deziras bonan legadon.

 

Sincere al vi, LA ZORGATO DE LA MUZOJ

26 mai 2011

A MITOLOGIA GREGA E ROMANA.

( Caro leitor, este artigo também se encontra aqui em Francês e em Esperanto.)

 

O Dicionário da Mitologia Grega e Romana, mantem actuais os pricípios que diregiram a sua alaboração. Sim, pois esta Obra é um instrumento de consultas, para os estudantes que verdadeiramente desejam se documentar sobre as figuras e os temas das Mitologias da Grécia e da Roma, e também como um instrumento de rápido esclarecimento dos detalhes místicos e míticos.

Para todos aqueles que, na sua vida cultural, se encontram com cenários, confusões, episódios, símbolos, ou referências da Mitologia Clássica, para uma pura satisfação de sua curiosidade, como devemos saber, a Mitologia se afirma como sendo uma verdadeira ciência, e ela se apoia sobre as disciplinas, tais como: Psicologia, Sociologia, Etnologia, História das Religiões, Linguística, Gnosiologia, Antropologia, etc, etc.. Como devemos saber, o processo da Evolução, e a implantacão da  » Sciência dos Mitos  » é muito clara no que concerne as Mitologias Grega e Romana. Como devemos saber, os Mitos realisam na cultura primitiva, uma funcão indispensável . Pois, ele acentua, e codifica a crença ; protége e reforça a moral; vigia a eficiência do ritual e certas regras, para a orientação do homem. Também devemos saber que os Mitos cumprem, na cultura primitiva, uma função necessária e indispensável. Sim, ele exprime, acentua e codifica a crença; protége e torna firme a moral; vigia a eficácia do ritual, e também de certas regras, para melhor orientação do homem. Pois, devemos saber que a Mitologia é a base da religião, empregando a linguagem do Mito, para simbolisar uma realidade não mitológica, e também uma maneira assaz elevada dos necessários e específicos conhecimentos. Também devemos saber que Freud fez referência da tragédia do Rei Edipo de Sófocles, como sendo um exemplo da materialização do complexo nuclear da teoria psicanalítica. Sim, o Mito é considerado, no ponto de vista filogenético, o que o sonho é sobre sobre o ponto de vista individual. Sim, o sonho se explica por meio do líbido colectivo. E segundo o Senhor Eliade, o Mito conta uma história sagrada, conta um acontecimento fabuloso das origens. Pois, os personagens do Mito são sempre seres sobrenaturais.Em face do exposto, aconselho a todos aqueles que apreciam a Mitologia, de procurarem, o mais cedo possível, a Mitolgia Greco-Romana de Pierre Grimal. Este livro será um agradável companheiro durante as horas de repouso.

Pois, vos desejo cordialmente boas e agradáveis leituras.

 

 

Com as minhas sinceras saudações, Sou

26 avril 2011

IU AZIA SKELETO EN ANTIKVA ITALUJO.

(Kara leganto, vi trovighas ankauh tiu artikolo France kaj portugale.)

 

Kelkaj arkeologoj sukcesis post iu fosado en antikva tombejo che Vagnario, chirkauh 60 kilometroj al uesto de Bario, ili eltombigis 75 homajn skeletojn. Post testoj el ostoj, ili diris ke plejmulton el personoj naskighis tie. Sed, la skeleto el iu certa viro surprizis sufiche la esploristojn. Tra iu ekzameno de lia mitokondria AND, montris ke li havis aziatikan praprataron el patrina flanko.

Ghiaj mortemaj restajhoj estis el unua centjaro de la krista erao. La raporto el chi tiu malkovro deklaras: Oni kredas ke tiu malkovro estas la unua fojo ke iu skeleto havanta aziatikan praprataron estis malkovrita che Romana Imperio. Sed, kiu reale estis tiu viro?

La raporto diris al ni:  » La unua ajho kiu venis al nia menso, estis kunigi tiun viron al la komerco el silko, kiu prosperis dum tiu epoko, inter la Chinujo kaj Romo. » Sed, oni pensas ke tia komerco estis faritaj tra iu serio el peraj, do estis maleble ke iu reale povu fari tutan vojaghon de 8 mil kilometrojn el la Chinujo ghis Italujo.

Vere, kio estas ke la loko el tiu malkovro povos elmontri nin? Do, antauhe Vignario estis iu imperia proprajho, tio estas, iu regiono sub la bienoj el Imperiestro. Do, tie la loboristoj fundis feron, kaj ili ankauh fabrikis tegolojn el argilo. Ghenerale, la plejmulto el personoj kiuj tie laboris, estis sklavoj, kaj tio faras nin pensis ke tiu viro estis ankauh certe el el orienta. Lauh konstato el lia sepultejo, li estis malricha viro. Ili eltombigis apud li iun kuirpoton, kaj alia korpo estis entombigita sur el li. Sed kia estas la kauhzo, ke faras nin diri ke tian malkovron estas interesa? Kiel ni chiuj scias, la diskonigo el la kristana tempo, en la unua jarcento el nia Erao, dependis ghis kie la antikvaj personoj povus vojaghi. La Biblio diras al ni, ke post Pentekosto el 33 je kristana erao, la bonaj novajhoj estis portataj al chiuj lokoj, pere el alilandoj, kiujn vizitis Jerusalemon. ( Bonvolu vidi: Aktoj 2: 1-12, 37-41. ). Per niaj deduktoj, tia skeleto elmontras nin ke dum tiu epoko, havis personojn kiujn sukcesis vojaghi el Orienta Azio ghis la regiono el Mediteraneo. Reale, kiel estas el nia kono, la home chiam estis iu scivolema estulo, kaj chiam li serchis plivastigi liajn konadojn, tra voyaghoj kaj serchadoj.

 

                                                                                      888888888888

Sincere al vi,   Z O R G A T O    DE   LA   MUZOJ 

26 avril 2011

UN SQUELETE ASIATIQUE DANS L’ ITALIE.

( Cher lecteur, ce texte se trouve ecrit aussi en Esperanto et en portugais. )

 

Une equipe d’archiologues, après avoir effectué une escavation dans un ancien cimétière en Vagnari, près de 6o kilomètres à l’Oueste de Bari, ont déterré 75 squelletes humains. Après avoir fait les tests des os, ils ont dit que la plupart des personnes sont nées dans la circonscription de Vagnera. Mais, le squelette d’un certain homme a beaucoup surpris les chercheurs. À travers un examen de son AND mitocondrial, ils ont constaté quíl avait une ascendance asiatique du coté maternel.

Les dits restes mortels étaient du premier siècle de l’ère chretienne. Le rapport de la dite découverte déclare:  » L’on croit que cette découverte est la première foi qu’un squelette avec ascendance asiatique fut découverte dans l’Empire romain. Mais, qui était réellement cet homme?  »

Le procès verebal nous dit:  » La première chose que nous vient à la tête, c’est d’associer cet homme avec le commerce de la soie, qui prosperait dans ce moment là en Chine et Rome. Entretemps, l’on pense que le dit commerce était pratiqué par une serie d’entermediaires, car il était impossible que quelqu’un puisse réellememt faire tout le voyage de 8 mil kilomètre de la Chine à l’Italie.

Réellement, qu’est-ce que le lien de tel découverte pourra nos démontrer? Oui, dans ce temps là, Vignari était une proprieté rurale, c’est-à dire, une région sous le domaine de l’Emperateur. Dans le dit lieu les travailleurs fondaient le fer et fabriquaient aussi des tuiles en argile. En général, la plupart des gens qui travaillaient étaient des esclaves. Et par la constation de son sepulcre, il était un homme pauvre. Ils ont déterré, auprès de lui, un chaudron de cuivre, et il y avait un autre corps enseveli sur son corps.

 

Qu’est-ce que nous fait penser que la dite découverte est interessante? Comme il est de notre connaîssance, la divulgation du message chrétien, au prémier siècle de l’Ere chretienne, dépendait jusqu’où les hommes pouvaient voyager.

La Bible nous dit que, après la Pentecôte de l’an 33 AC, les bonnes nouvelles furent amenés en tous les lieux, par des étrangers qui visitaient la ville de Jérusalem. ( Voir Actes 2:1-12, 37-41 ).

C’est que nous laisse penser, le dit squelette nous démontre que, durant ce temps là, il y avait beaucoup des gens qui arrivaient à voyager de l’Asie Orientale jusq’à la région méditerranienne. Oui, comme il est de notre connaîssance, l’homme fut toujours un être curieux, et toujours il cherchait à augmenter ses connaîssances , soit á travers les voyages, soit à travers les investigations, tant intelectuel que scientifique.

 

                                                                                                                            888888888888

 

Par: LE   PUPILLE   DES   MUSES

1...45678...16